İslam Ansiklopedisi - Namaz ve Biz - BAS ÖRTÜSÜ
   
Menü
  Ana Sayfa
  İletişim
  Yorum Ve Görüşleriniz
  Burdayiz
  Bize Destek Olun
  DOSTLARIMIZ
  Anket
  Ahir Zaman
  Al-i İmran Suresi
  Allah'tan Korkmak
  Allah'ın 99 İsmi
  A'raf Suresi
  Ashab-i Kehf
  Bakara Suresi
  BAS ÖRTÜSÜ
  Bediuzzaman Said Nursi
  Berat Kandili
  Büyük Günahlar
  Cennet Ve Cehennem
  Cinler
  Dinimiz
  Din Eğitiminde İnsanın Merkezileşmesi
  Din Ve İnsan
  El Zinasi
  Esmâül Hüsnâ
  Evreni Allah Yarattı
  Evrenin Ölümünün Ardından
  Esmaül Hüsnanin Önemi
  Esma-i Hüsnâ'dan Esintiler
  Esnaül Hüsna Faziletleri - Faydalari
  Esmaül Hüsna (Geniş Anlamlı)
  Esmaül Hüsna Zikirleri
  Filistine Destek İHH
  Filistine Destek K.Y.M
  Kiyamete Dogru
  Günün Konusu
  Site Haritasi
  Soru Cevap
  Şiirler
  Risale-i Nur
  Resim Galerisi
  İlahi Oku
  Peygamberlerimiz
  Gusül Ve Abdest
  Islamda Kadın ve Erkek
  Mezhebler
  Mucizeler
  ViDEOLAR
  SiiR
  Namaz Hakkında
  Namazın Edebi
  Namaz Vakitleri
  Namaz ve Sağlık
  Namazlar ve Niyet
  54 FARZ
  Zina Ve Çeşitleri
  Zinanin Kötülüğü
  Zina Ve Dünyevi Azabi
  Zinanin Uhrevi Azabi
  Göz Zinasi
  Göz Zinasi 2
  Gıybet
  Zulüm
  Kibir
  Kızmak
  Şehvet
  Haram ve Şüpheli Yemek
  Kur'an Ve Önemi
  Yunus Suresi
  Fil Suresi
  Kureyş Suresi
  Kuranin Önemi
  Kur'anin İnişi
  İnsan
  İbadetin Önemi
  Nefis
  Ölüm
  Oruç Ve Çeşitleri
  Oruçlarda Niyetin Vakti
  Orucu Bozan Şeyler
  Farz Oruçlar
  Oruç Çeşitleri
  Mübarek Aylar,Günler ve Geceler
  Kadir Gecesi
  Recep Ayı
  Regaib Gecesi
  Miraç Kandili
  Şaban Ayı
  Ramazan Ayı
  Şevval Ayı
  Kurban ve Kurban Bayrami
  Muharrem Ayı ve Aşure Günü
  Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili
  Kıyamet
  Kıyamet Günü 1
  Kıyamet Günü 2
  Kıyamet Günü 3
  Hz. Mehdi
  İlahiler
  Karışık İlahi
 
  Esmaül Hüsna Esintisi Dergisi
  Ilk Müslümanlar
  Islam Tarihimiz
  Resimli Namaz Anlatimi
  Islam Alimleri
  Kabe
  Nasihatlar
  HlCRET
  Kuran Ögreniyorum
  DuaIar
  Ahlak Bilgileri
  Besmele Kampanyasi
  Tevhidisohbet
  Sahabaler
  Hadisler
  Osmanli Padisahlari
  Türkiye il ve ilçeler
  İl İl Namaz Vakitleri
  il il imsakiye - İftar Vakitleri
  Güzel Sözler
  Dursun Ali Erzincanlı
  Şifali Bitkiler
  ilmihal
  Unutulan Sünnetler
  İslami Resimler
  Salavat
  Bilim
  Ramazana Özel
  Kuran-ı Kerim Türkçe Meali
 
  Bediüzzaman Said Nursi Hayati
  Sözler
  Mektubat
  Lemalar
  Şualar
  Hür Adam Bediuzzaman Said Nursi - Fragman
 
  Atatürk
  Ödevler
 
  Teknoloji
 
  Google
  Faydalı Siteler
 
  Facebook
  Reklam

 "O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

 
ALLAH
(Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i Azam)

RAHMÂN
(Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden)

RAHÎM
(Çok merhamet eden, nimet veren)

MELİK
(Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı)

KUDDÛS
(Hatadan, gafletten ve her eksiklikten münezzeh)

SELÂM
(Esenlik veren, kullarını selamete çıkaran)

MÜ'MİN
(Gönüllere iman ışığını veren, vaadine güvenilen)

MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

MÜTEKEBBİR
(Her şeyde büyüklüğünü gösteren)

HÂLIK
(Büyün mevcudatı takdirine uygun şekilde yaratan)

BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

MUSAVVİR
(Her şeye şekil ve özellik veren)

GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

KAHHÂR
(Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim)

VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

REZZÂK
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

FETTÂH
(Zorlukları kolaylaştıran ve iyilik kapılarını açan)

ALÎM
(Herşeyi çok iyi bilen)

KÂBID
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

RÂFİ'
(Yukarı kaldıran, yükselten)

MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

SEMİ'
(Her şeyi işiten)

BASÎR
(Her şeyi gören)

HAKEM
(Son hükmü veren)

ADL
(Mutlak adalet sahibi, çok adaletli)

LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan)

HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlik bakımından en yüce, aşkın)

KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

HASÎB
(Kullarının her yaptığını bilen, onları hesaba çeken)

CELÎL
(Azamet sahibi)

KERÎM
(Lütuf ve keremi çok bol ve çok geniş)

RAKÎB
(Büyün varlığı gözetleyip, kontrol eden)

MÜCÎB
(Dualara karşılık veren)

VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan)

VEDÛD
(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

MECÎD

Türkiye'nin En Büyük
İslam Ansiklopedisi
Olma Yolunda Hızla Gelişen Bir Sitedir.
İslam Ansiklopedisi 2008 - 2017 ©

DİRENCİMİZİ BİRAKMADİK BIRAKMIYACAGİZ UNUTMAYACAGİZ SİZLERİDE ASLA... ZAFER BİZİM OLACAK ENİNDE SONUNDA...
İNANCİMİZİ SATMADIK SATMAYIZ...
BAŞ ÖRTÜSÜ BAŞIMIZI ÖRTÜYOR BEYNİMİZİ DEĞİL...BAŞÖRTÜSÜ KUR'ÂN'DA VARDIR
"İslâm'da başörtüsü vardır" diyecek yerde "Kur'ân'da vardır" dememizin sebebi, "Kur'ân'da olmayan İslâm'da da yoktur" diyenlere itiraz payı/fırsatı bırakmamaktır. Doğrusu ise "Kur'ân'da, Sünnet'te, ictihadda ve ictihadların birleşmesi ile meydana gelen icmâda var olanın İslâm'da da varolduğu" hükmü ve kaidesidir. Son günlerde meşhur deyişle 'it izi kurt izine karıştı', her kafadan bir ses geliyor. Cehaletten cesaret alanlarla bilgisini "nefsânî arzularına, menfaatine, taassubuna, peşin hükmüne" kurban edenler, Müslüman halkımızın kafasını karıştırıyorlar. Hergün bir mücevher yumurtluyor, sonra bunun üzerine oturarak fitne ve fesat civcivleri çıkarmaya çalışıyorlar. Ortaya attıkları yeni iddia -daha doğrusu yeniden ısıtıp sofraya getirdikleri temcit pilavı- "başörtüsünün Kur'ân'da bulunmadığı, başın ve saçın açılmasında dinî bir sakınca olmadığı" hükmüdür. Halbuki biraz Arapça bilenler, Nur sûresinin ilgili ayetinde (24/29) geçen "hımâr" (çoğulu humûr) kelimesinin "başörtüsü ve baş dahil vücudun üst kısmını kapatan örtü" mânasına geldiğini bilirler. Bu âyet gelmeden önce başlarındaki örtünün öndeki iki ucunu omuzlarından arkaya atan, boyunlarını ve gerdanlarını açıkta bırakan kadınlara "böyle yapmayın, bu iki ucu göğsünüzün (elbisenizin yakasının, gerdanınızın) üzerinden bağlayın" emrinin verildiğini de bilirler. Hadis okuyanlar, bu âyet gelince mescitte bulunan Ensar kadınlarının -ilâhî emri geciktirmeden yerine getirmek üzere- etekliklerini yırtarak başlarını, boyun ve gerdanlarını bununla bağladıklarını; keza Hz. Peygamber'in (s.a.) "Ergenlik çağına gelmiş bir kadın başörtüsü giymedikçe Allah onun namazını kabul etmez" buyurduğunu da bilirler. Bunları bilmeyenlerin fetva verme hakları yoktur. Bilip de bilmezden gelenlerin, güneşi nefsânî balçıklarıyla sıvamaya kalkışanların ise hesap günü gelip çatmadan akıllarını başlarına almaları gerekir.
Bu vesile ile konuyu bir daha özetlemekte fayda görüyoruz:
Nur sûresindeki âyetlerde kadınların avret (örtmeleri gereken) yerleri açıklanmış, hadisler de bu açıklamayı tamamlamıştır. Örtme, kapatma emri ve yabancıya (nâmahreme) gösterme yasağının, kadın başını ve saçını da içine alıp almadığı bütün devirlerde konuşulmuş, sorulmuş ve başın ve saçın avret olduğu, kapatılması gerektiğinde ittifak edilmiştir (icmâ meydana gelmiştir). Bizim tesbitimize göre sahâbeden günümüze kadar her asırda yapılan ve kısmen yazılan tefsirlerde hür, Müslüman kadınların el, yüz ve ayakları hariç, bütün vücutlarının avret olduğu, örtülmesi gerektiği konusunda sözbirliği ve görüş beraberliği vardır. Baş dahil avret yerlerinin örtülmesinin farz, açılmasının haram olması hükmü, açıklayıcı hadisler yanında bilhassa Nur sûresindeki âyete ve bu âyetin şu üslûp özelliğine dayandırılmıştır:
a) Erkeklerin gözlerini haramdan korumaları, iffetlerine sahip olmaları istenmiş; ancak bu davranışın onları ruhen temiz kılacağı bildirilmiştir.
b) Kadınların da gözlerini haramdan (cinsi arzuyu uyandıracak yerlere bakmaktan) sakınmaları, iffetlerini korumaları emredilmiş; hemen bunun arkasından zaruri olarak açıkta kalan yerler (eller, ayaklar ve yüz) müstesna bütün vücutlarını kapatmaları, güzel ve çekici yerlerini nâmahreme göstermemeleri istenmiştir.
c) Başörtülerini (hımâr-humur) boyun ve göğüslerini örtecek şekilde bağlamaları açıkça ve özellikle emredilmiştir.
d) Örtülecek ve açılacak yerler yanında kimlere karşı ne kadar açılabilecekleri de hükme bağlanmıştır.
e) İlgili ayetlerin sonunda "Ey iman edenler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtulasınız" buyurulmuş, örtünmenin bir tavsiye değil, bağlayıcı emir olduğu hükmüne bir işaret göndermesi de bununla yapılmış, daha önceki ve bundan sonraki itaatsizlikler için tövbe edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Bu emir gelince Müslüman kadınlar derhal itaat etmişler, gerektiği gibi kapanmışlar, uygulama Hz. Peygamber (s.a.) tarafından titizlikle takip edilmiş ve asırlar boyunca da bu şekilde devam etmiştir.
Bütün bu açıklama, karîne, delil ve işaretler konumuz olan, sınırları belirlenmiş örtünme emrinin -tavsiye değil- bağlayıcı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu emir, âdete bağlı ve bu sebeple tarihî olan hükümler çerçevesine de sokulamaz; çünkü o zaman yürürlükte olan âdet ve uygulamayı olduğu gibi devam ettirmek için değil, değiştirmek ve düzeltmek için gelmiştir. Başlarına örtü aldıkları halde boyun ve gerdanlarını açıkta bırakan kadınlara yeni bir örtünme şekli öğretmiş, İslâmî örtüyü tarif etmiştir.
Başörtüsü İslâm'da ve Kur'ân'da vardır. Ona uymak istemeyenler hiç değilse İslâm'ı ve Kur'ân'ı kendilerine benzetmeye, kusurlarını meşrulaştırmak için Kur'ân'ı kullanmaya, bilgileri yetersiz olduğu halde fetva vermeye kalkışmasınlar. İnanıyorlarsa Allah'tan çekinsinler!

 
gizliilimler

Üniversite'deyken başörtülerinden dolayı okuma hakları ellerinden alınan sınıf arkadaşlarım için yazmıştım...

Yağmur

Akrostiş: "Affet Bizleri Ey Bacım"

Ayrılık getirecek bu YAĞMUR belli;
Havada yine hicrân kokusu var.
Sen bu ellerden gittin gideli,
Ağlıyor ardından hep bu YAĞMUR'lar.
Ayrılık getirecek bu YAĞMUR belli...

Feryâtlar düştü hissene: “bembeyaz..”
Ne bülbüle gâm ne de figân düştü.
Her acı dudağında mağrûr bir hâz;
Saadet gözlerine bir nâlân düştü.
Feryâtlar düştü hissene: “bembeyaz..”

Feryâtlar, feryâtlar.. duymuyor kimse!
Vicdânlar sağır, taş ve ateşten -
Yaratılmış, sahte, dar bir elbise.
Yamaçta aksi, kısacık ve içten -
Feryâtlar, feryâtlar.. duymuyor kimse!

Eller semâlarda; bulutlu gözler:
“Bu karanlık gecenin sabâhı nerde? ”
Gözyaşları gözyaşlarını izler;
Ve bir yaprak gibi titrerde,
Eller semâlarda; bulutlu gözler:

Taş kalplere anlatmak ahh.. Ne kadar zor -
Gerçeklerin masal olmadığını.
Bir darbe de dostun kendisi kor;
Basar hemen sonra da kahkâyı...
Taş kalplere anlatmak ahh.. Ne kadar zor! ..

Beklemek, beklemek.. Acaba neyi?
Sevgi nedir bilmeyen gönüllerden -
Bir parça, küçücük.. Dostça sevgiyi..
Herşeye rağmen bıkmayıp yeniden,
Beklemek, beklemek.. Acaba neyi?

İnanmak.. Ahhh.. Sonuna dek inanmak..
Sonuna dek ve de gülercesine -
Ateşe bağrına gâmlı uzatmak..
Baharında birgün geleceğine,
İnanmak.. Ahhh.. Sonuna dek inanmak..

Zulümler,zulümler.. Sonsuz zulümler..
Neden: Çünkü bu dava tehlikeli(!) ..
Açmasın, açmasın diye bu temiz güller
İğrenç yüzünde çağdaşlık maskeli -
Zulümler,zulümler.. Sonsuz zulümler..

Limanda bomboş, sessiz bir gemi,
Kalkacak belki de, tahmin etmek zor..
Denizlere bakan “yeşil göz”leri,
Ümitsiz, beyhûde, suskun ağlıyor.
Limanda bomboş, sessiz bir gemi...

Erkek olamadık biz sizler kadar;
Seyrettik uzaktan sizi hüzünle.
Seyrettik, seyrettik sadece o kadar;
Bu kavganın gerçek yüzünde,
Erkek olamadık biz sizler kadar...

Rüyâlarda gezdik sizden habersiz;
Amaçsız, pembe - beyaz rüyâlarda.
Tasasız, gâyesiz, duygusuz ve hissiz -
Gafletler, gafletler ve hep ardarda
Rüyâlarda gezdik sizden habersiz;

İsmimizde kalmış delikanlılık;
Bilmeden hergün nâmerde uymuşuz.
Haftada bir cumâyı dindârlık sanıp,
Bunca yıl uyumuş, hep uyumuşuz.
İsmimizde kalmış delikanlılık...

Erkeklik değilmiş, değilmiş ölüm;
Erkeklik, daha ölmeden ölmekmiş..
Erkeklik Allah için yanan gönlün -
Aşkından asla tâviz vermemekmiş.
Erkeklik değilmiş, değilmiş ölüm...

Yalanmış bir meğer “sahte zafer”ler;
“Leylâ”lar, “Mecnûn”lar hep bir yalanmış.
Asıl “Mecnûn”luk, Mevlâya bir nefer;
Resûle yakışır ümmet olmakmış.
Yalanmış bir meğer “sahte zafer”ler...

Bulanmış nehirler nefsin tasında,
Günâhlar zevk olmuş, haramsa âdet.
Saklıymış meğer senin her gözyaşında,
Hakîkî mutluluk, gerçek saadet.
Bulanmış nehirler nefsin tasında...

Artık uyan, uyan eyy “Tûde-i Zinde”
Kalk ayağa sen de “Sakarya” gibi!
Uykular gezinen mahmûr yüzünde -
Açmalı sevdânın diriliş vakti! ..
Artık uyan, uyan eyy “Tûde-i Zinde”

Canlanın siz de eyy solgun çiçekler,
Canlanın siz de bir kıyâm vakti..
Ve şu kırık dallarda teker teker,
YAĞMUR damlalarını öper gibi,
Canlanın siz de eyy solgun çiçekler! ..

Islanın ve eriyin bu gözyaşlarında,
Başörtüsü mendil herrr bacınızın...
Erkeklik nedir görün varın da;
Varın bunu defterinize böyle yazın!
Islanın ve eriyin bu gözyaşlarında! ! !

Mevlâ`m affeder (!) bizi; sen de affet!
Affet bizleri ne olur buna muhtâcım..
Sen eyy gül ü rahmet, sen eyy hüsn ü iffet;
Affet bizleri ne olur eyy bacım;
Mevlâ`m affeder (!) bizi; sen de affet!

1999

Mehmet Akif Ardıç. (Gizliilimler
)

 

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Rahime Acar, 20.03.2009, 14:00 (UTC):
"MODERN MÜSLÜMAN" Eşarbı vakkodan alınmış bone İnanması çok zor ALLAH'IM bu ne Altında pantolon modaymış gene Giyinmek manası örtünmek inan Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Daracık pardösü yırtmaç yarısı Tamamen ortada vücut yapısı Başları döndürür parfüm kokusu İnsanın ziyneti hayadır inan Bu fetvayı kimden aldın Müslüman? Ten rengi çoraplar görmez setreni Modada geçecek alman Ketreni Eli kolu kuyumcu vitrini İslami yaşayış bu değil inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Moda diye bizi soydular Örtümüzü alıp bir kenara koydular Bizi öyle görüp sevinç duydular Bizim dinimizde bu yoktur inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Modern Müslüman'ın işi pratik Evinde eşyası hep otomatik Dokun parmağını bütün işler bitik Bu rahatlık bizi bizden aldı Müslüman Sadece mutluluk bu değil inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Sabah gezmesinde kahveler fallar Çarsı pazarlarda aşındı yollar Oğlum kızım diyeyığıldı mallar Hayatın gayesi bu değil inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Kimisi avamdan kimisi derviş Gözleri sürmeli topuk bir karış Modern Müslümanlar böyle giyermiş İslam'ın özünde bu yoktur inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Üstünde pantolon kılarsın namaz Ne olur sözümü dinlesen biraz Rasulullah seni böyle tanımaz Sünneti yaşamış olmazsın inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Zamanı çaldı dizi filmler Rafları süsledi cilt cilt ilimler Bizi görse kahrolurdu alimler İslami yaşayış bu değil inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Süslenir püslenir gezer düğünde Yeri baş köşedir paralı günde Allah için nefes tüket bir günde İslami yaşayış bu değil inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Bir de deriz Müslüman'ız hepimiz Kötülük düşünmem, kalbimiz temiz Namaz borcumuzdur elbet bir gün öderiz Gerçek Müslümanlık bu değil inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Sen böyle değildin ne oldu sana Kaygı duymuyorsun dininden yana Sıyrıldın özünden döndün yabana Gerçek hassasiyet bu değil inan Bu fetvayı nerden aldın Müslüman? Sormayın dertliyim bunlardan yana Şanlı tarihine dönüp bir baksana Üzülmez mi görse Fatıma ana Allah seni konu yaptı Kurân'a Nisa suresinde geçiyor inan Neden açıp okumuyorsun Müslüman? *************************************

Yorumu gönderen: sofi ilhan, 18.03.2009, 21:58 (UTC):
sofiler hitir sobette buyuruyor gavsisani birgi sofiler cuhalacaklarteti gavs nıs gavs ismet sobet olsun zikir olsun bunları gavsisani yapıyor sofiniye yapmasınki temi sofilerhe allah gavs sımla hayırmasın inşallah tegamıtastan hayırmasın neholursa ben sofi ollarak gavs sın sofisi gavs bunları yapın tiyor. allah hemanet ol ?

Yorumu gönderen: fatma, 05.02.2009, 10:06 (UTC):
rahime ye saıl bu sözler icin allah görüyor acık kızlar

Yorumu gönderen: Rahime Acar , 24.01.2009, 23:20 (UTC):


HADİSLER

(Allah Rasûlü) “Din nasihattir/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah'a, Kitabina, Peygamberine, Müslümanlarin yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.

Müslim, Imân, 95.

Islâm, güzel ahlâktir.

Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.

Insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.


Kolaylastiriniz, güçlestirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Buhârî, Ilm, 12; Müslim, Cihâd, 6.Insanlarin Peygamberlerden ögrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadiktan sonra diledigini yap!” sözüdür.

Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.Hayra vesile olan, hayri yapan gibidir.

Tirmizî, Ilm, 14.Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa ayni yanilgiya düsmez)

Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.Nerede olursan ol Allah'a karsi gelmekten sakin; yaptigin kötülügün arkasindan bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. Insanlara karsi güzel ahlakin geregine göre davran.

Tirmizî, Birr, 55.Allah, sizden birinizin yaptigi isi, ameli ve görevi saglam ve iyi yapmasindan hosnut olur.

Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî, ?u'abü'l-Îmân, 4/334.Iman, yetmis küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah'tan baska ilah yoktur)” sözüdür, en düsük derecesi de rahatsiz edici bir seyi yoldan kaldirmaktir. Haya da imandandir.

Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.

Iki göz vardir ki, cehennem atesi onlara dokunmaz: Allah korkusundan aglayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12.Zarar vermek ve zarara zararla karsilik vermek yoktur.

Ibn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta', Akdiye, 31.Hiçbiriniz kendisi için istedigini (mü'min) kardesi için istemedikçe (gerçek) iman etmis olamaz.

Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.Müslüman müslümanin kardesidir. Ona zulmetmez, onu (düsmanina) teslim etmez. Kim, (mümin) kardesinin bir ihtiyacini giderirse Allah da onun bir ihtiyacini giderir. Kim müslümani bir sikintidan kurtarirsa, bu sebeple Allah da onu kiyamet günü sikintilarinin birinden kurtarir. Kim bir müslümani(n kusurunu) örterse, Allah da Kiyamet günü onu(n kusurunu) örter.

Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.


Yorumu gönderen: NamazvebiZ , 05.01.2009, 11:11 (UTC):
Rahime Kardeş Allah Razı Olsun Açıklaman İçin

Yorumu gönderen: Rahime Acar , 19.12.2008, 23:57 (UTC):
CÜM.S.A. KARDEŞLER BİZİM AMACIMIZ DİN DİL IRK RENK KILIK KIYAFET AYRIMI DEĞİL BİZLER HEPİMİZ DİN KARDEŞİYİZ ELHAMDULİLLAH SAPMIŞLAR HARİÇ KİMSENİN GİYİM KUŞAM TARZINA KARIŞMAK GİBİ 1 DÜŞÜNCEMİZ OLMADI OLAMAZ DA İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ GİYİNİR JHER KEZİN KENDİ SEÇİMİ DİYORUM AMA ÖNEMLİ OLAN DOĞRU SEÇİM YAPMASINI BİLMEK YANLIŞLARI DEĞİL BİZİM İSLAM DİNİNE GÖRE NASIL GİYİM KUŞAM VARSA O ŞEKİLDE GİYİNMEK ÖRTÜNMEK OLDUĞU NU KURAN I KERİMDE NASIL BELİRTİLMİŞ SE O ŞEKİLDE GİYİNMELİYİZ BAYANLAR BAYAN KIYAFETLERİYLE ERKEKLER ERKEK KIYAFETLERİYLE HAYA EDEP GERKTİREN YERLERİN KAPALI OLMASI DAR KISA OLMAMASI GERKTİĞİNİ ZATEN AÇIKLANMIŞ AÇIKLANIYORDA İNANMAYANLAR YADA İNANMAK İSTEMEYENLERİN VAY HALİNE ALLAH HİDAYET VERSİN NE KADAR GÜNAHLARI VARSA AFFEDİP BAĞIŞLASIN İNŞAALLAH ECMAİYN AMİYN BİZİM KONUMUZ ONU BUNU KINAMAK AYIPLAMAK DEĞİL SADECE DOĞRU OLANLARI AÇIKLAMAK HAKSIZLARA KARŞI HAKKIMIZI SAVUNMAK VE HAKKIMIZI ARAMAK İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ GİYİNİR DERKEN YALNIZ 2 TANE SÖZÜ YAZMADAN GEÇEMİYECEĞİM 1. UTANMIYORSAN DİLEDİĞİNİ YAP. 2. İNSANOĞLU NASIL YAŞARSA ÖYLE ÖLÜR. :- :- :-

Yorumu gönderen: birol, 13.12.2008, 19:14 (UTC):
medeniyet dediğin açmaksa bedeni,desene hayvan senden daha medeni

Yorumu gönderen: NamazvebiZ / Admin, 28.11.2008, 08:23 (UTC):
Görüşlere Saygılıyız. Sonucta Sana o canı Veren Biz Degiliz Ve Senin Yaptıklarının Hesabinida Soracak Olan Biz Değiliz... Ahirette Mahşer Günü Allah cc Hepimize Hesabimizi Soracak... Adamin Biri Kapı Komşusunu Her Hafta Cuma Namazına Cagirirmiş.. 1 Hafta Cagirmiş Gelmemiş 2.3.4.5..... Derken Komşusu Sinirlenmiş Artık Adamı Dövmüş... Ertesi Hafta Olmuş Yine Cagirmiş Bikmadan Usanmadan Adam 1 Türlü Cumaya Gitmiyomuş... Hayatta Bu Adam Ölmüş Sorgu Zamani Gelmiş Allah Sormuş Neden Cuma Namazına Gitmedin Komşun O Kadar Çagirdi Seni.. Adam Cvp Vermiş Komşum Beni 999 Kere Cagirdi Cuma Namazına 1.000 Cide Gidecektim Neden 1.000 de Cagirmadi... Allah Bunun Hesabını Komşusundan Yanı Namaza CAgiran Kulundan da Sormuş... Dünya Hayatı İnsana Güzel Gelir.. Gülmek Eylenmek Önemli Bişey ve Kimse Kimseye Gülme Eylenme Diyemez. Ama Gülmemiz icin Bize Saglam 1 Agız Verene Görmemiz İcin Saglam Göz Verene Elimizin Ayagımızı Düzgün Veren YARADANA ne Zaman Teşekkürlerimizi Sunacagiz????

Yorumu gönderen: burcu, 27.11.2008, 20:31 (UTC):
hiçgüzel değil ben açığım mini etek giyiyorum 3 sevgilim var her gece birinde

Yorumu gönderen: Namazvebiz / Admin, 11.08.2008, 16:37 (UTC):
Aleykum Selam

Cümlemizden İnşallah

Selam Ve Dua İle

Yorumu gönderen: Rahime Acar, 11.08.2008, 13:18 (UTC):
cüm.selamun aleykum ebeden ve daimen İNŞAALLAH kardeşim ALLAH senden ailenden ve tüm sevdikleriniz den de her 2 cihanda da yarve yardım cınız olsun her şeyin hayırlısını versin İNŞAALLAH ecmaiyn amiyn yorumun çok güzel çok sevdim hak sözleri olmasaı daha da güzelleştirmiş baldan bile çok tatlı olmuş huzur buldum inanki ellerine yüreğine açık olan gönül gözlerine ALLAH C.C.HU sana ailene ve tüm sevdiklerinize tüm azarınıza sağlık sıhhatler versin azalarınıza amiyn ALLAHIN rahmeti bereketi üzerinize ve üzerimize olsun İNŞAALLAH ecmaiyn amiyn cüm.hakkınızı helal edin İNŞAALLAH benim hakkım varsa helal olsun İNŞAALLAH ALLAHA e.o.kib.s.a.bye.

Yorumu gönderen: Namazvebiz / Admin, 10.08.2008, 20:10 (UTC):
aleykum selam

Dogru Soyluyorsun Kardeş

Eger Bizler Helak Olmuyorsan Resullahın Yuzu Suyu Hormetinedir.

Onun Ummeti Oldugumuz İcindir.

Resullah Buyurmus : Öyle Ummetim Gelecekki Her Zorlugu Gorecek ama Yınede Beni Unutmayacaklar.

İnşallah Biz Unutanlardan Olmayaz.

Hz Alinin Sözu Aslında Yeter Ama Anlayana.

Yolumuz Cihad Yolu Mucadelemizi Her Zaman Vericez Allah cc İzniyle..

Allaha Emanet Olun

Yorumu gönderen: Rahime Acar, 10.08.2008, 14:50 (UTC):
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

Yorumu gönderen: Rahime Acar, 10.08.2008, 14:30 (UTC):
LAYİK OLMAK ÇAĞDAŞ OLMAK BUYSA BİZLER NE LATYİKLİK NE ÇAĞDAŞLIK İSTEMİYORUZ LAYİKLİK ÇAĞDAŞLIK ADI ALTINDA EZİLENLER OLACAKSA ZULÜMLER OLACAKSA BİZLER NE LAYIK NE ÇAĞDAŞLIK İSTEMİYORUZ YERİN DİBİNE BATSIN BATSINDA KİMSELER ZULÜM GÖRMESİN NATSINDA CANALR YANMASIN BATSINDA KÜÇÜÇÜK YÜREKLER YANMASIN GÖZLER AĞLAMASIN ATATTÜRKÇÜLÜK ADI ALTINDA YALANLARLA DOLANLARLA KÖTÜ EMELLERİNİ UYGULAMAK ADINA YOBAZ DEDİKLERİ MAZLUM TEMİZ OLANLARA NE EL UZATSINLAR NEDE DİL ASIL YOBAZ OLAN ONLAR ALALHIN EMRİNİ HZ.MUHAMMED S.A.V.EFENDİMİZİN BİZLEERE GETİRDİKLERİNİ HİÇE SAYMAYA ÇALIŞANLAR HEM YALANCILAR HEMDE YOBAZLAR ÖRÜMCEK KAFALI AHMAK KÖR OLMUŞ GÖNÜLLER DEĞİLMİ ZATEN HEP BUNLARI YAPANLAR 1 DE KALKMIŞLAR İLİM EHLİ OLAN ALLAH YOLUNDA GİDEN ALLAH DOSTLARINA UTANMADAN ARSIZSACA HAYASIZCA SUÇLAMALARDA BULUNUYORLAR ASIL ONLAR KENDİLERİ AYNAYA BAKSINLARDA 2 YÜZLÜ MASKE TAKINANLAR OLDUKLARINI GÖRSÜNLER AMA GÖREMEZLER ÇÜNKİ BAKAR KÖRLER NASIL GÖRSÜNLERKİ ALLAH HİDAYET VERMEDİKÇE KÖR KALACAKLAR YAZIK YAZIKKİ ONLARA HEMDE ÇOK YAZIK ONLARIN HALİNE ÇOK AMA ÇOK ACIYORUM ALLAH RAHMETİYLE ISLAH ETSİN BAĞIŞLASIN AFFETSİN SONLARI KÖTÜ KAVİMLERE BENZEMESİN İNŞAALLAH ECMAİYN AMİYN

Yorumu gönderen: Rahime Acar , 10.08.2008, 14:07 (UTC):
SELAMUN ALEYKUM KARDEŞİM AĞZINA YÜREĞİNE ELLERİNE TÜMAZALARINA ALLAH SAĞLIK SIHHAT VERSİN AİLENİN VE TÜM SEVDİKLERİNE DE HAYIRLI OLAN DİLEK LERİNİZİN VE DUALARINIZIN KABUL OLMASINI HAYIRLI OLANLARIN TÜMÜ NÜ HER 2 CİHANDA SİZLERE VE SİZLER GİBİ DÜŞÜNENLERE ALLAHIM VERSİN İNŞAALLAH ECMAİYN AMİYN YAZMIŞ OLDUĞUN ŞİİRİ ÇOK BEĞENDİM DEVAM ET İNŞAALLAH BEN VE DİĞER KARDEŞLERİMİZ DESTEKLİYORUZ AYRICA TÜRBAN YASAĞI KOYANLARA VE KARDEŞLERİMİZİN BAŞÖRTÜSÜNE EL UZATMAYA UZATANLARA ALLAH HİDAYET VERSİN RAHMETİYLE BAĞIŞLASIN AFFETSİN BU ZULÜM SONA ERSİN ARTIK GERÇİ SONA ERMESE ALLAH SONA ERDİRECEK LANET LENİP KÖTÜ KAVİMLER GİBİ SONLARI ÇOK ACI VAHİM OLACAK BUNLARI İNKAR EDENLERİNDE TABİKİ AYNI OLACAK BİZLER BUNLARI BİLİYORUZ İNŞAALLAH SABIRLA BEKLİYORUZ SADECE ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLEMİYORUZ ELLERİMİZİ BAĞLASALAR GÖNLÜMÜZÜ KİMSELER BAĞLIYAMAZ NE YAPSALARDA KAYBEDEN ONLAR OLACAK KAZANANSA BİZLER OLACAĞIZENDE BU TÜR YORUM KÖŞESİ ARIYORDUM NİHAYET SONUNDA BULDUM ALLAH İZİN VERİRSE DÜŞÜNCEELRİMİ AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİM İNŞAALLAH ALLAH SENDEN AİLENDEN VE TÜM SEVDİKLERİNİZDEN BU SİTEYE TÜM EMEKLERİ GEÇENLERDENDE HER 2 CİHANDA DA DA RAZI OLSUN TÜM SEVDİKLERİDE DAHİL OLSUN İNŞAALLAH ECMAİYN AMİYN KUSURA BAKMAYIN İNŞAALLAH ÇOK DOLUYDUM GERÇİ HER ZAMAN AYNIYIM BU TÜR DAVRANIŞLARLA KARŞILAŞTIKÇA DUYDUKÇA DUYGULANIP DOLMAMAKTA ELDE DEĞİL ALLAH BİZLEERE HZ. MUHAMMED S.A.V.EFENDİMİZİN VE TÜM SEVDİKLERİNİN SABRINI VERSİN İNŞAALLAH ECMAİYN AMİYN TEŞEKÜR EDERİM TÜM TÜRBANLI KARDEŞLERİMİN BÜYÜKLERİMİZİN VE MADUR OLAN OLMAYAN TÜM KARDEŞLERİN ADINA ÇOK ÇOK TEŞEKÜR EDERİZ ALLAH RAZI OLSUN İNŞAALLAH ECMAİYN AMİYNBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız: